An toàn lao động:

An toàn lao động:

Phèn lỏng

bán phèn chua

nơi sản xuất phèn chua
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY MINH
Hotline: 0914723679    | Email: duyminh@hoachatduyminh.vn
Trang chủ    | Giới thiệu    | Tin tức    | Tuyển dụng    |
PHÈN CHUA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY MINH

An toàn lao động:

Công ty TNHH Thương Mại Duy Minh chủ trương điều hành và quản lý theo tiêu chí bảo đảm an toàn cho nhân viên và cho cộng đồng. Công ty chúng tôi đã không ngừng phấn đấu kiểm soát nhằm không để xảy ra bất cứ tai nạn lao động nào. Công ty chúng tôi cũng đầu tư vào hệ thống quản lý để tìm kiếm những nguồn rủi ro trong lao động nhằm đánh giá và khăc phục những rủi ro trong lao động.