Môi trường:

Môi trường:

Phèn lỏng

bán phèn chua

nơi sản xuất phèn chua
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY MINH
Hotline: 0914723679    | Email: duyminh@hoachatduyminh.vn
Trang chủ    | Giới thiệu    | Tin tức    | Tuyển dụng    |
PHÈN CHUA - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY MINH

Môi trường:

Về chính sách môi trường, công ty Duy Minh chúng tôi đã đề ra mục tiêu để phát triển và bảo vệ môi trường. Tất cả các hoạt động kinh doanh, sản xuất đều được giám sát trong quy chuẩn môi trường. Công ty chúng tôi cũng không ngừng cải thiện hệ thống, dây chuyền nhằm để cải thiện môi trường làm việc thân thiện và sạch hơn.